Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Terapia ran

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczących postrzegania leczeniem ran z wykorzystaniem terapii larwami Lucilia oraz oceny gotowości do samodzielnego wykorzystania jej w praktyce. Kwestionariusz jest anonimowy i służy wyłącznie celom naukowym. Proszę udzielić odpowiedzi na pytania załączone w kwestionariuszu zakreślając znak X. Uprzejmie prosimy o szczere odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy.